let's Record, SAATHI 2019-2020

Protected: About Let’s Record and Our NGO Saathi

There is no excerpt because this is a protected post.

India's poltics, Indian Blogs 🇮🇳

Blog on WordPress against WordPress

Wrong Map of India 🇮🇳 by WordPress 🌐17 August 2020I am Thankful to SURVEY OF INDIA , Department of Science and Technology for Taking Step to Take Action Against WordPress.com Click here to Read the Document. But sadly WordPress and Google Map haven't made any positive changes.⭕Click Below To; 🌐Visit LR🔗Join LR🤔Read FAQ🔊Get Audiobooks🙏Our Message👥CollaborateFollowShareComment

Advertisement
Indian Blogs 🇮🇳, Marathi Lekh

वेळ काढून नक्की वाचा

विश्रांतीसाठी एखाद्या झाडाखाली बसावं. समोरचं एक विंचू दिसावा. त्याला मारण्या साठी दगड उचलावा.दगडाखालून साप निघावा. त्याने आपला पाठलाग करावा.पळताना ठेच लागून विहीरीत पडावं. विहीरीत मोठी मगर असावी.तिने वेग घेण्यापूर्वी, एखाद्या फांदीचा वेध घ्यावा.वर येण्याचा प्रयत्न करावा. वरती भूकेला वाघ असावा. त्याच्या भितीने फांदीचा हात सुटावा.फांदी वरील मधमाशांनी भडका करावा. आणि... अशा अवस्थेत मधाच्या पोळीतून पडणारा,… Continue reading वेळ काढून नक्की वाचा